Giới hạn trách nhiệm

Công ty TNHH cổ phần trung tâm thẻ xanh Hoa Kỳ(American Green Card Center Inc.) đã nộp đơn xét duyệt tiêu chuẩn Trung tâm khu vực lên Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ(USCIS)


Điều khoản và điều kiện sử dụng website

Chào mừng ghé thăm website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục trình duyệt và sử dụng website này, biểu thị rằng bạn đã đồng ý tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây đồng thời chấp nhận quy ước đó.

“AGCC” và “Chúng tôi” xuất hiện trên website biểu thị người sở hữu website này, “Bạn” biểu thị người sử dụng hoặc người trình duyệt website này

Sử dụng website này phải chấp thuận những điều khoản quy ước sử dụng sau:

  • Nội dung các trang ở website này chỉ cung cấp cho quý vị nguồn thông tin và sử dụng chung. Nội dung có thể thay đổi mà không cần có thông báo riêng khác.
  • Chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, sẽ không có bất kỳ sự bảo lãnh và đảm bảo nào về tính chính xác, tính kịp thời, hiệu năng, tính hoàn chỉnh và tính thích hợp của những tài liệu và thông tin mà website này cung cấp cho bất kỳ mục đích đặc biệt nào. Bạn cũng biết, tài liệu và thông tin trên website này có thể chứa những thông tin không chính xác hoặc sai sót, chúng tôi loại trừ rõ tất cả những trách nhiệm pháp lý liên quan của những thông tin không chính xác hoặc sai sót.
  • Bạn phải tự chịu những rủi ro trong việc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu trên website này, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan. Đối với những sản phẩm, dịch vụ và tư liệu do website này cung cấp, để đáp ứng bất kỳ yêu cầu liên quan đến cá nhân bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm.
  • Những tài liệu bao gồm trong website này, là quyền sở hữu của chúng tôi hoặc ủy quyền cho chúng tôi sử dụng. Những nội dung này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở: thiết kế, trang in, bề ngoài, hình vẽ..v..v. Ngoài tuyên bố cấp phép rõ ràng, nghiêm cấm sao chép,và có quy định tuyên bố bản quyền khác, đều tạo thành một bộ phận của điều khoản và điều kiện sử dụng nội dung website này.
  • Tất cả những nhãn hiệu trên website này, do website này miêu tả để chuyển tải đến website này, không phải tài sản của website này, hoặc ủy quyền kinh doanh cho website này.
  • Chưa được thông qua ủy quyền, sử dụng website này có thể sẽ dẫn đến tố tụng hình sự hoặc bồi thường thiệt hại
  • Website này có thể thường xuyên có những liên kết của những website khác. Những liên kết này chỉ đơn thuần là mang đến cho bạn sự thuận tiện, cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn nữa. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ những nội dung của những website này hoặc duy trì bất kỳ mối quan hệ nào của chúng tôi với website này.
  • Không có văn bản chấp thuận của AGCC từ trước, bạn không được tạo liên kết đến website này trên các website và các tư liệu khác

Những tranh cãi phát sinh khi bạn sử dụng website này hạn chế bởi quy định của luật pháp California Hoa Kỳ.

 

Chính sách quyền riêng tư


Công ty TNHH trung tâm thẻ xanh Hoa Kỳ(American Green Card Center Inc.,dưới đây gọi tắt là“AGCC”)sẽ bảo vệ quyền riêng tư cho nhà đầu tư khi đầu tư vào dự án đầu tư AGCC. Do vậy, trừ khi căn cứ theo yêu cầu pháp luật, còn không AGCC sẽ không tiết lộ họ và tên của nhà đầu tư cho các nhà đầu tư đầu tư vào dự án hoặc các tổ chức khác. Nhưng, mỗi nhà đầu tư đều có quyền có được họ tên, phương thức liên lạc và số cổ phần hiện giữ của những nhà đầu tư khác trong dự án mà họ đầu tư vào. Do vậy, nhà đầu tư bắt buộc phải tìm hiểu, nhà đầu tư cung cấp thông tin nhà đầu tư này cho AGCC hoặc các đại lý khác(dưới đây gọi là’’ Thông tin’’, bao gồm nhưng không hạn chế ở họ và tên, địa chỉ, số thẻ bảo hiểm xã hội, tài sản và thu nhập ) (i)Có khả năng do thúc đẩy kinh doanh AGCC mà sẽ cung cấp cho người quản lý của AGCC(nếu có), quản ký đội ngũ hoặc giám đốc, luật sư ,kế toán hoặc kiểm toán, hoặc tiết lộ cho những tổ chức dịch vụ khác, hoặc những người môi giới cung cấp dịch vụ cho AGCC mà cần đến những thông tin này. (ii)Với điều kiện tổ chức dịch vụ bên thứ 3 hoặc tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ thị trường cho AGCC đảm bảo giữ bí mật, sẽ được cung cấp cho những tổ chức dạng này, nhưng thông tin chỉ cung cấp cho việc sử dụng phục vụ AGCC, và(iii) trong điều kiện yêu cầu pháp luật cho phép cung cấp cho những tổ chức liên quan.

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm


Website này không đưa ra bất kỳ sự cung cấp bán cổ phiếu nào.
Website này không đưa ra bất kỳ sự cung cấp bán cổ phiếu nào. Thông tin mà website cung cấp không dùng trong bất kỳ lợi ích nào của đầu tư cổ phần hoặc quản lý đầu tư hoặc việc bán hàng hoặc mời bán hàng của dịch vụ tư vấn cung cấp. Bất kỳ việc bán hàng hoặc mời bán hàng loại này sẽ không phải chấp nhận quy ước yêu cầu đăng ký theo quy định pháp luật, chỉ ở khu vực quản lý tư pháp mà pháp luật cho phép, trong Bản ghi nhớ bí mật liên quan của dự án đầu tư đặc biệt của những nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn tiến hành bán hàng hoặc mời mời bán hàng dạng này. Website này chỉ cung cấp tóm tắt về thông tin quan trọng liên quan đến trung tâm khu vực AGCC, nội dung tóm tắt đều trùng khớp với những thông tin chi tiết trong tài liệu bí mật của dự án đầu tư cụ thể. Do vậy, các nhà đầu tư nên đọc kỹ những yếu tố rủi ro trong Bản ghi nhớ bí mật.

Trung tâm khu vực AGCC không cung cấp những kiến nghị pháp luật hoặc dịch vụ pháp luật
Công ty TNHH trung tâm thẻ xanh Hoa Kỳ(American Green Card Center Inc.,dưới đây gọi tắt là“AGCC”)và nhân viên và thành viên của họ không phải là luật sư hoặc cố vấn pháp luật của bạn. Do vậy, cũng sẽ không giải thích cho quý vị về luật nhập cư hoặc cung cấp cho bạn những kiến nghị pháp luật hoặc dịch vụ pháp luật. Nhà đầu tư phải đến những văn phòng dịch vụ luật sư di dân tư nhân để tìm kiếm những cố vấn pháp luật. AGCC chỉ là một Doanh nghiệp thương mại, để cung cấp thông tin và dịch vụ đặc biệt cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời không nhận ủy quyền cung cấp kiến nghị đầu tư cho bạn. Cho dù thế nào, dự án đầu tư này là dùng cho việc nhập cư, nộp đơn xin quyền công dân Mỹ hay là thỏa mãn yêu cầu của Cơ quan quốc tịch và nhập cư Mỹ(USCIS), AGCC cũng sẽ không lấy lí do bất kỳ nhà đầu tư nào thành công hay thất bại để nảy sinh những lợi nhuận , tổn thất và trách nhiệm chi trả dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp,

Những liên kết liên quan đến website
AGCC chưa kiểm duyệt những liên kết không phụ thuộc trên website(nếu có), và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung mà những trang không phải website này hoặc liên kết website cung cấp. Nếu trình duyệt trang web không phải của website này hoặc những liên kết website khác, bạn cần phải tự mình gánh chịu rủi ro. AGCC không đại diện cho bất kỳ quan điểm của bên thứ ba nào về những website liên quan, không chịu trách nhiệm định kỳ tiến thành quản lý những website này, không giới hạn những thông tin trên những website này, cũng sẽ không trình bày và cung cấp bất kỳ chứng cứ hoặc gánh chịu bất kỳ trách nhiệm gì với những nội dung mà những website này cung cấp.

 

 American Green Card Center Inc © 2012 Giữ tất cả các quyền