THẮC MẮC THƯỜNG GẶP

Một số thắc mắc thường gặp về Dự án đầu tư định cư EB-5 hoặc về Công ty TNHH cổ phần Trung tâm thẻ xanh Hoa Kỳ(AGCC), mời bạn click vào các câu hỏi dưới đây để xem câu trả lời tương ứng

Vấn đề  chung

1. Thế nào là dự án thí điểm Trung tâm khu vực EB-5?

Năm 1990, Quốc hội Hoa Kỳ căn cứ 8 U. S. C.  §1153(b)(5 Khoản, điều thứ 203(b)(5) Luật quốc tịch và định cư(INA) quy định, thành lập nên một loại nghề nghiệp thứ năm  ưu tiên cho đầu tư định cư, tên gọi tắt là EB-5. Mỗi năm có khoảng 1 vạn chứng thực định cư cá nhân được cấp đáp ứng điều kiện và có mưu cầu được sinh sống tại Mỹ lâu dài, điều kiện trước nhất là sự đầu tư của họ phải thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương

Năm 1993, Quốc hội Hoa Kỳ thành lập nên Dự án thí điểm Trung tâm khu vực EB-5, để khích lệ nhà đầu tư nước ngoài định cư. Dự án này mỗi năm sẽ dành hạn mức 3000 thị thực cho những nhà đầu tư nước ngoài định cư đủ điều kiện.  Những người định cư này bắt buộc phải thông qua việc nộp đơn xin những dự án đầu tư trung tâm khu vực chỉ định(Regional Center Investment Program)và giành được Chứng nhận của Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ(USCIS). Thông thường mà nói, nhà đầu tư nếu muốn thông qua  trung tâm khu vực để giành được thị thực định cư EB-5, băt buộc phải có số tiền vốn đầu tư ít nhất 1 triệu USD.  Ở khu vực chỉ định như ‘’Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao’’ hoặc ‘’Khu vực tạo việc làm mục tiêu’’ (Targeted Employment Area,dưới đây gọi tắt là TEA),số tiền vốn đầu tư có thể điều chỉnh thấp xuống 500. 000 USD.  Điều đáng chú ý là, nhà đầu tư nước ngoài ngoài ra bắt buộc phải xin Chứng nhận từ USCIS và dự án đầu tư của họ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ít nhất10 vị trí công tác ở địa phương.

2. Những đối tượng nào  nên đầu tư vào trung tâm khu vực?

Bất luận nhà đầu tư nước ngoài là quốc tịch nào hoặc làm nghề nghiệp gì, đều có thể thông qua Trung tâm khu vực EB-5 tiến hành đầu tư. Nhưng những nhà đầu tư khác nhau có mục đích định cư không giống nhau, ví dụ như để tăng thêm lợi nhuận thương mại, mưu cầu một đời sống chất lượng cao hơn hoặc muốn tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái sau này.  Nếu người nước ngoài xin được cấp thẻ xanh mà không muốn tốn nhiều thời gian và sức lực trong việc  hoạt động kinh doanh, thì cần phải thông qua trung tâm khu vực thực hiện đầu tư.  Trung tâm khu vực sẽ giúp đỡ  nhà đầu tư quản lý những hoạt động dự án thường ngày, vì vậy loại hình đầu tư này hết sức tiện lợi và kinh tế.  Trung tâm khu vực AGCC sẽ lợi dụng hợp lý tiền vốn đầu tư của bạn để dự án đạt chất lượng tốt nhất.

3. Xin thị thực EB-5 cần thiết tiền vốn đầu tư thấp nhất là bao nhiêu?

Nếu bạn thông qua trung tâm khu vực đầu tư, đồng thời lựa chọn dự án đầu tư nằm ở nông thôn hoặc TEA, thì tiền vốn đầu tư thấp nhất là 500. 000USD; Nếu lựa chọn các dự án khác, thì tiền vốn đầu tư yêu cầu là 1 triệu USD.  Nhằm đảm bảo nhà đầu tư nắm bắt được cơ hội đầu tư tốt nhất, trung tâm khu vực AGCC lựa chọn tất cả các dự án đều nằm trong TEA mà California chỉ định

4. Nếu muốn chuyển đến Mỹ đầu tư vào dự án AGCC, tôi bắt buộc phải định cư ở San Fransico sao?

Không nhất thiết.  Dự án thị thực EB-5 cho phép bạn có quyền định cư lâu dài , bạn có thể sinh sống ở bất kỳ nơi nào tại Mỹ.

5. Người ở bất cứ quốc gia và khu vực nào cũng có thể giành được thị thực EB-5 ?

Trên luật pháp thì có thể.  Nhưng nếu ứng viên nộp đơn xin mà tại quốc gia họ ở không cung cấp những tài liệu thu nhập thuế và tài liệu tài chính  khác đáng tin cậy, thì khi đệ trình xin thị thực EB-5 cần chủ động cung cấp Chứng nhận số tiền vốn đầu tư và chứng thực nguồn gốc.


Vấn đề định cư

1. Thế nào là Quốc tịch Hoa Kỳ và Cơ quan quốc tịch và nhập cư Hoa Kỳ(USCIS)?

(USCIS) là một bộ phận của Bộ an ninh nội địa Hoa kỳ.  Được coi là tổ chức chính phủ Hoa Kỳ, nó chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý luật, quy tắc và điều lệ về di cư, nhập  cư, nhập tịch.

2. Tôi có thể tìm những luật và quy tắc liên quan để học hỏi ở đâu?

Mời bạn ghé thăm website của Cơ quan quốc tịch và nhập cư Hoa Kỳ(USCIS)

3. Tôi có cần thiết thuê luật sư di trú chuẩn bị và đưa ra đơn (I-526 và I-829) của nhà đầu tư nước ngoài định cư không?

Không cần thiết. Mỗi nhà đầu tư ủy thác AGCC đều cần đơn độc ký một hiệp thương đại diện đơn độc với luật sư mà họ lựa chọn hoặc luật sư mà AGCC giới thiệu.  Chúng tôi biết rõ rất nhiều luật sư có trình độ cao và kinh nghiệm phong phú trong hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ.

Luật sư hợp tác với AGCC sẽ lấy danh nghĩa của nhà đầu tư nước ngoài để chuẩn bị tài liệu đơn I-526  cho bạn.  Sau khi đơn nhận được phê chuẩn, Luật sư và AGCC sẽ chuẩn bị cho bạn đơn xin có quyền định cư lâu dài có điều kiện. Trước khi quyền định cư lâu dài trong 2 năm kết thúc, Luật sư và AGCC sẽ lại chuẩn bị cho bạn đơn I-829, để loại bỏ các điều kiện thẻ xanh tạm thời. Bước cuối cùng cần chính bạn đạt được quyền định cư lâu dài vô điều kiện, chính thức gia nhập quốc tịch.

4. Bao gồm những quá trình nộp đơn nào?

Nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải hoàn thành 3 bước nộp đơn sau mới có thể trở thành cư dân Mỹ vĩnh viễn:

Bước 1:
Muốn giành được chứng minh nhà đầu tư định cư, nhà đầu tư nước ngoài cần nộp ‘’Bảng đơn xin nhập cư của Doanh nghiệp nước ngoài’’(Immigrant Petition by Alien Entrepreneur Form, gọi tắt là bảng I-526)  đã điền sẵn cho USCIS.  Ngoài ra cần đệ trình những tài liệu liên quan, phải chứng tỏ rõ rằng việc đầu tư này đáp ứng tất cả nhu cầu của EB-5

Bước 2:
Sau khi đơn I-526 nhận được phê chuẩn, nếu nhà đầu tư nước ngoài này đang ở Mỹ, ông ta hoặc bà ta có thể nộp’’Bảng đơn đăng ký quyền định cư lâu dài và thay đổi thân thế’’ (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status,gọi tắt là bảng I-485)

Bước 3:
Trong vòng 90 ngày trước khi chấm dứt thời hạn 2 năm có điều kiện, nhà đầu tư bắt buộc phải đệ trình  bảng’’Đơn loại bỏ điều kiện của doanh nghiệp nước ngoài’’(Bảng I-829), yêu cầu loại bỏ loại bỏ điều kiện thẻ xanh tạm thời.  Để đơn I-829 được thông qua, nhà đầu tư bắt buộc phải chứng minh đáp ứng được những yêu cầu về đầu tư và tạo việc làm của dự án EB-5( ít nhất 500. 000USD tiền vốn đầu tư và 10 vị trí công tác toàn thời gian).  Sau khi I-829 được phê chuẩn, thẻ xanh có điều kiện này lập tức mất hiệu lực, đồng thời nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình(con trai con gái độ tuổi nhỏ hơn 21) được cấp quyền định cư lâu dài tại Mỹ.

5. Cần những thông tin và tài liệu nào?

Nền tảng chuyên nghiệp: Mỗi ứng viên nộp đơn xin bắt buộc phải chuẩn bị những thông tin lý lịch hoàn chỉnh.  Phải cung cấp một bản sơ yếu lý lịch, bao gồm bằng cấp đại học và các chứng nhận giáo dục khác(Nếu thích hợp).  Nếu bạn là thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp, thông tin này cũng phải được ghi ở trong đó.  Trừ khi nguồn gốc số vốn của nhà đầu tư là từ thừa kế, nếu không đều bắt buộc phải chứng tỏ rằng mình là một chuyên gia thành đạt hoặc thương nhân, đồng thời tiểu sử về nghiệp vụ, tài chính  hoặc gia đình đều phải hết sức chi tiết, chỉ rõ việc quá trình tích lũy tài sản của nhà đầu tư.  Kiến nghị bạn cung cấp tài liệu liên quan đến thành tựu và nghề nghiệp của nhà đầu tư càng nhiều càng tốt.

Nguồn gốc của tiền vốn đầu tư: ứng viên nộp đơn bắt buộc phải chứng minh với USCIS về nguồn gốc hợp pháp của số tiền vốn đầu tư.  Nguồn gốc số tiền vốn đầu tư hợp pháp bao gồm: thu nhập kinh doanh, thu nhập giao dịch bất động sản, cổ phiếu hoặc thu nhập đầu tư tài chính khác, người khác tặng, di sản hoặc  vay mượn.  Bắt buộc chú ý, nếu nguồn gốc tiền vốn đầu tư là quà tặng, bắt buộc phải cung cấp cho USCIS thông tin liên quan của người tặng.  Để chứng thực nguồn gốc tiền vốn đầu tư, USCIS cần bạn cung cấp bảng trình thuế thu nhập trong 5 năm, hồ sơ ngân hàng trong 5 năm, chứng cứ quyền lợi ở bất cứ  doanh nghiệp nào, bảng báo cáo tài chính  của các dự án nghiệp vụ, và giấy phép kinh doanh.  Những tư liệu này đầy đủ để có thể giúp USCIS kiểm tra xem quá trình mỗi lần giao dịch có thật sự hợp pháp hay không.  Nếu nguồn gốc tiền vốn đầu tư của bạn là từ một lần giao dịch đặc biệt nào đó, ví dụ như mua bán bất động sản, di sản hoặc quà tặng, thì bắt buộc phải chứng thực sự tồn tại của lần giao dịch này.  Lý do vì sao bạn phải cung cấp tài liệu chính thức, ví dụ như bản trình bày , hợp đồng hoặc các tài liệu chính thức khác có ký kết.  Tất cả đơn xin liên quan bắt buộc phải dịch sang tiếng Anh đồng thời còn phải áp dụng sử dụng cách viết thư tuyên hệ trong văn viết để cung cấp chứng cứ.

6. Thẻ xanh’’có điều kiện’’ và ‘’vô điều kiện’’ có gì khác biệt?

Căn cứ quy định của dự án EB-5, nhà đầu tư nước ngoài khi đạt được phê chuẩn đơn I-526 sẽ nhận được 1 thẻ xanh’’có điều kiện’’. Thẻ xanh này quyết định có thể loại bỏ điều kiện hay không trong vòng 2 năm bắt buộc phải được cấp lại.  Thẻ xanh có điều kiện là thẻ xanh tạm thời, có hiệu lực 2 năm.  Khi giữ thẻ xanh có điều kiện đầy 1 năm 09 tháng, phải nộp đơn I-829 cho USCIS, chứng thực dự án đầu tư đã hoạt động được 2 năm đồng thời đã tạo và duy trì những vị trí công tác cần thiết.  Sau khi đơn I-829 thông qua, sẽ xóa bỏ thẻ xanh có điều kiện, đồng thời cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

7. Nếu đơn I-526 đạt được phê chuẩn, tại sao  còn phải đến Lãnh sự quán để nộp đơn và phỏng vấn?

Sau khi đơn I-526 đạt được phê chuẩn:

(1) Nếu bạn không có ở Mỹ, bắt buộc phải chờ thông báo của Lãnh sự quán Mỹ tại nước của bạn, chuẩn bị những tài liệu liên quan của thị thực phỏng vấn.  Thị thực phỏng vấn dùng để đảm bảo trước khi cấp thị thực định cư lâu dài(Thẻ xanh có điều kiện) tiến hành kiểm tra sức khỏe, không tiền án tiền sự, nền tảng an toàn và hồ sơ nhập cư của nhà đầu tư với người nhà ông ta, bà ta .  Trong khi phỏng vấn, nhân viên Lãnh sự quán sẽ đánh giá những thông tin hồ sơ và thông tin in trên đơn I-526, bao gồm yêu cầu nhà đầu tư tóm tắt về tính chất của dự án đầu tư.

(2) Nếu bạn đang ở Mỹ, thì phải đệ trình bảng I-485 đã điền đầy đủ cho USCIS và những tài liệu phụ trợ liên quan, để nộp đơn xin thay đổi thân thế.

8. Nếu tôi sang nộp đơn cho USCIS xin L-1,E-2,B hoặc các thị thực khác bị từ chối hoặc đình chỉ, tôi có thể nộp đơn không?

Thị thực trước đây bị từ chối sẽ không tự động hủy bỏ tư cách nộp đơn xin thị thực lần hai, trừ khi lý do từ chối do lừa đảo hoặc những chuyện không được phép tương tự khác. Quan trọng nhất là, trước khi bạn nộp đơn, nhất định phải thẳng thắn với AGCC và luật sư về vấn đề phạm tội, sức khỏe hoặc lịch sử nhập cư Mỹ.

9. Sau khi yêu cầu được phê chuẩn, thành viên gia đình có thể ở các khu vực của các quốc gia khác phỏng vấn không?

Người nhà của nhà đầu tư nước ngoài có thể phỏng vấn ở Lãnh sự quán ở các quốc gia khác nhau.  Tuy vậy, nước xuất xứ vẫn là nơi phỏng vấn tiêu chuẩn, nhưng thông thường một thành viên gia đình ở quốc gia nào đó khác, nếu là sinh viên đang học tập tại Mỹ, không cần thiết phải về nước xuất xứ, mà có thể đến văn phòng khu vực USCIS Mỹ hoặc Lãnh sự quán Mỹ tại quốc gia mà thành viên này đang ở để thay đổi thân phận.

10. Thành viên  nào trong gia đình có thể giành được thẻ xanh vĩnh viễn giống như ứng viên nộp đơn chính?

Gia đình có quan hệ huyết thống bao gồm vợ hoặc chồng ứng viên nộp đơn chính và tất cả con cái chưa đầy 21 tuổi chưa kết hôn có quyền được cấp thẻ xanh vĩnh viễn.  Nhưng trong thành viên gia đình có thể bao gồm con nuôi

11. Có yêu cầu gì với tình trạng sức khỏe ứng viên nộp đơn ?

Đúng. Được coi là bước bắt buộc khi Lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn và khi thay đổi thân phận tại Mỹ, tất cả những ứng viên nộp đơn bắt buộc phải đệ trình và thông qua việc kiểm tra sức khỏe.

12. Bắt buộc phải có kinh nghiệm kinh doanh hoặc nền tảng giáo dục nhất đinh không?

Không, bạn không nhất thiết phải có kinh nghiệm kinh doanh,cũng không có yêu cầu nền tảng giáo dục thấp nhất. Yêu cầu duy nhất là bạn phải thông qua trung tâm khu vực đủ số vốn đầu tư đầu tư đồng thời chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tiền vốn đầu tư.

13. Tôi cần phải đạt được một năng lực tiếng Anh nhất định mới có thể trở thành công dân định cư lâu dài tại Mỹ sao?

Không phải.  Nhà đầu tư nước ngoài không nhất thiết biết nói tiếng Anh.


Vấn đề đầu tư

1. Trung tâm khu vực AGCC có thể cung cấp những dự án đầu tư nào?

AGCC cung cấp  rất nhiều loại dự án phân bố khắp khu vực Bắc California. Tất cả những dự án sắp xếp đều đáp ứng tiêu chuẩn dự án, bao gồm có thể tạo cơ hội việc làm cho TEA. Những dự án mà Trung tâm khu vực AGCC chú trọng mở rộng bao gồm bất động sản thương mại mang tính tổng hợp, trạm xăng dầu, khách sạn và viện điều dưỡng

2. Thế nào là công ty TNHH(LLC)?

Được coi là thể thực kinh doanh dưới hình thức tổ chức pháp luật, công ty TNHH(Limited Liability Company,gọi tắt là LLC)cho phép tất cả mọi người đảm nhận trách nhiệm hữu hạn. Trên bản chất đây là một loại hình thức thương mại hỗn hợp, đồng thời kết hợp giữa đặc điểm công ty cổ phần và công ty chung vốn. LCC và công ty cổ phần có điểm chung là thành viên chỉ đảm nhận trách nhiệm hữu hạn, trong khi đó LCC và công ty chung vốn có điểm chung là do thành viên chia sẻ một phần lợi nhuận để nộp thuế thu nhập.  LLC thông thường nhạy bén hơn công ty cổ phần.

Thế nào là tài khoản ủy thác quản lý?

Nhà đầu tư nước ngoài sau khi mở tài khoản này, có thể căn cứ ‘’Bản ghi nhớ bán lẻ tư nhân’’ và ‘’Hợp đồng đặt mua’’ (Private Placement Memorandum và Subscription Agreement)để gửi số tiền vốn đầu tư dự án vào. AGCC sẽ cung cấp thông tin tài khoản ủy thác quản lý này cho nhà đầu tư vào thời gian thích hợp. Khi thị thực có điều kiện I-526 được phê chuẩn và chưa được truyền đạt xuống và dự án đầu tư chưa được triển khai, tài khoản này có giá trị bảo vệ số tiền vốn đầu tư của nhà đầu tư một cách an toàn.

3. Lợi nhuận của đối tác hạn chế của tôi được bảo vệ như thế nào?

California bắt buộc công khai hồ sơ chứng nhận thành lập công ty TNHH.  Hợp đồng công ty TNHH liệt kê họ tên người hợp tác và phân chia lợi nhuận.  Việc đầu tư tài sản lấy danh nghĩa công ty TNHH này để tiến hành, cũng bắt buộc công khai.  Đây cũng có nghĩa là, nếu không đáp ứng điều kiện hợp đồng công ty TNHH, thì không thể buôn bán, thay đổi hoặc thế chấp tài sản.

Cá nhân mà nói, AGCC sẽ cung cấp điều tra sự tận tụy với công việc một cách nghiêm khắc của từng dự án. Để quản lý tất cả dự án EB-5, chúng tôi sẽ đặt định những mục tiêu tài chính vững vàng và thực tế, đồng thời cung cấp đảm bảo đủ mức để đảm bảo sự an toàn của đầu tư EB-5.

4. Việc đầu tư của tôi được đảm bảo không?

Không.  Pháp luật quy định đầu tư’’Tồn tại mạo hiểm’’ không có bất cứ quyền lợi bảo đảm và chuộc về nào.

5. Việc đầu tư của tôi bao gồm những yếu tố rủi ro nào?

Bất cứ việc đầu tư nào cũng có rủi ro tổn thất.  Căn cứ luật pháp Mỹ quy định, bắt buộc phải đặt tất cả số tiền vốn dự án đầu tư EB-5 dưới trạng thái rủi ro.  Chúng tôi sẽ cung cấp những tài liệu toàn diện để nhà đầu tư tham khảo, cho phép họ tự mình xác thực thông tin của bản kế hoạch đầu tư.

6. Trước khi đầu tư tôi nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính cá nhân không?

Nên. AGCC khích lệ nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng sẽ tham khảo cố vấn tài chính cá nhân của mình, để có được những kiến nghị thông qua việc đầu tư dự án này.

7. Tại sao trước khi nộp đơn xin thẻ xanh bắt buộc phải đầu tư?

Trung tâm khu vực chấp nhận phương thức nhà đầu tư EB-5 là, trong thời gian đợi chờ yêu cầu I-526 được phê chuẩn sẽ gửi số tiền vốn đầu tư vào tài khoản ủy thác quản lý. Sau khi yêu cầu I-526 phê chuẩn mới giao trả vốn đầu tư, trừ khi bản ghi nhớ (Offering Memorandum)có quy định khác

8. Số tiền mà bố mẹ, những người thân khác tặng có thể dùng để đầu tư EB-5 không?

Chỉ cần đã chi trả thuế áp dụng cho quà tặng và căn cứ vào các quy định khác chứng minh nguồn gốc số tiền vốn đầu tư này là hợp pháp, USCIS mới công nhận số quà tặng này là tiền vốn đầu tư.

9. Nhiều nhà đầu tư có thể thông qua một công ty TNHH hùn chung vốn đầu tư không?

Điều khoản dự án này có quy định rất rõ cho phép do nhiều nhà đầu tư tập trung đủ số vốn đầu tư, thành lập công ty TNHH, nếu như tất cả những nhà đầu tư tham gia đáp ứng được yêu cầu.  Nhưng mỗi nhà đầu tư tham gia bắt buộc phải đáp ứng được yêu cầu vốn mạo hiểm thấp nhất và yêu cầu tạo dựng vị trí công tác.

10. Trước đây trong thực tiễn nộp đơn EB-5, khâu nào dễ gặp phải vấn đề?

Vấn đề thường gặp nhất khi nộp đơn EB-5 là tài liệu nguồn gốc tiền vốn đầu tư  dự án không được trọn vẹn.  Rất nhiều nhà đầu tư muốn cung cấp thông tin càng ít càng tốt, như vậy thường hay dẫn đến tình trạng tài liệu bị trả về, yêu cầu bổ sung thông tin nhiều hơn nữa. Điều này sẽ làm nhỡ việc nộp đơn EB-5.  Vì vậy, để đảm bảo quá trình nộp đơn được thuận lợi, thà cung cấp nhiều thông tin còn hơn cung cấp ít thông tin.

11. Tôi có thể tham quan địa điểm dự án không?

Không vấn đề! AGCC sẽ sắp xếp nhiều hơn những hoạt động tham quan dành cho nhà đầu tư có hứng thú tham quan. Chúng tôi hoanh nghênh bạn đến văn phòng San Fransisco California của chúng tôi, cùng gặp gỡ nhân viên của chúng tôi, khảo sát dự án EB-5 mới nhất.

12. Lợi nhuận đầu tư cao bao nhiêu?

Như đã miêu tả ở trên, căn cứ quy định dự án EB-5, tất cả việc đầu tư EB-5 bắt buộc ‘’tồn tại mạo hiểm’’. Nếu bản ghi nhớ thông tin đầu tư bí mật(Confidential Investment Memorandum) như đã tóm tắt, mỗi lần đầu tư sẽ tiến hành phân tích dự báo và phân tích lợi ích mạo hiểm. Tuy nhiên AGCC không thể bảo đảm mức lợi nhuận, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng hoặc cao hơn  mức lợi nhuận mà những trung tâm khu vực khác mang lại.  Thông qua đầu tư dự án, khách hàng của chúng tôi sẽ được 50% hoa hồng của lợi nhuận kinh doanh và sau 5 năm sẽ nhận được 50% lợi nhuận từ việc tiêu thụ.

13. AGCC sẽ sử dụng cách nào để thoát khỏi chính sách cung cấp vốn thanh khoản cho nhà đầu tư?

Sauk hi dự án hoạt động 5 năm, AGCC sẽ trả lại tiền vốn ban đầu cho nhà đầu tư EB-5, trong đó khách hàng có thể bán đi toàn bộ dự án, mua đứt trung tâm khu vực AGCC, hoặc bán lại quyền lợi trong dự án của chính mình

 

Liên kết các nguồn thông tin khác.


USCIS và thông tin chung

Đầu tư ở Mỹ: www.investamerica.gov
Cơ quan quốc tịch và nhập cư Mỹ: www.uscis.gov
Văn phòng thị thực quốc vụ viện Mỹ: www.travel.state.gov